Kjøpekontrakt bil

Mange velger å kjøpe brukte biler, fremfor nye. Her kan du spare gode penger, og samtidig få en fin og velfungerende bil. Kjøp av bruktbil kan foregå hos en forhandler eller mellom privatpersoner. Dersom du ønsker å kjøpe en bruktbil fra en privatperson, er det smart å ha en skriftlig kjøpekontrakt mellom kjøper og selger, slik at også alle muntlige avtaler står oversiktlig på papir.

Bruktbilkontrakt

I en slik kontrakt noteres informasjonen til kjøper og selger. Det skal opplyses om selve kjøretøyet, og her er det viktig å ta med alle kjente feil og mangler. Kontrakten gir mulighet for å komme med tilleggsopplysninger om bilen, herunder EU-kontroll, tidligere skader eller om bilen er blitt prøvekjørt. Når dette er fylt ut skal kjøpesum og betalingsmåte opplyses, og kontrakten skrives under av begge parter.

Kontrakt på nett

En enkel og smart løsning, er kjøpekontrakt for bil på nett. Den kan lastes ned og skrives under med Bank-ID, som er postens løsning for e-signering. Dette gjør det enkelt å skrive under, uten å møtes, og du behøver ikke å ta vare på et fysisk papir. En elektronisk kontrakt kan finnes og lastes ned på nettet.

Hvorfor ha en kjøpekontrakt?

En kjøpekontrakt er en bindende avtale mellom to personer. Kjøp og salg av bil innebærer ofte en god sum penger, og det er derfor viktig for både kjøper og selger at det blir dokumentert og nedskrevet i en kontrakt. Dersom det skulle oppstå problemer senere, er også den kjente standen på bilen da kjøpet foregikk, notert.

Skrevet i samarbeid med billån.io